Các bộ phận trong nhà máy

Công ty hiện có 1 nhà máy phục vụ sản xuất và cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành may mặc và 4 bộ phận chính làm việc lại nhà máy.

 • Bộ phận 1: Quản lý và điều hành nhà máy
 • Bộ phận 2: Quản lý sản xuất
 • Bộ phân 3: Quản lý chất lượng sản phẩm ( KCS )
 • Bộ phận 4: Kho

Nội dung chính

Hiện nhà máy chuyên sản xuất nguyên phụ liệu cung cấp cho ngành may mặc trên cả nước và một số nước trong khu vực.

Quy trình sản xuất của nhà máy phân làm 4 khu vực được ký hiệu từ P1 đến P4.

 • P1: Thun Bản
 • P2: Dây đai
 • P3: Dây luồn
 • P4: In

Sơ đồ nhà máy

Khu vực đóng gói gồm 23 máy:

 • 1 máy định hình
 • 4 máy đánh trục
 • 1 máy đánh trục mẫu
 • 6 máy đánh suốt
 • 6 máy quấn dây thun tròn
 • 1 máy quấn dây đai
 • 2 máy xếp thun
 • 1 máy xả thun